პერსპექტივები

ჩაფიძის ცენტრისთვის უახლოესი წლების პრიორიტეტებს წარმოადგენს ახალი სერვისების დანერგვა:

  • სარქვლის პათოლოგიის ქირურგიული მკურნალობის ცენტრის ორგანიზება
  • უახლოეს წლებში სკრინინგ ცენტრების გახსნა