ზვიად ბახუტაშვილი

ლაშა ბასილაძე

კახაბერ ლაცუზბაია

კახაბერ ბერია

ამირან ფრანგიშვილი

კარდიოქირურგია

კარდიოქირურგიულ განყოფილებაში ხორციელდება შემდეგი დაავადებების დიაგნოსტიკა და მკურნალობა:

სარქვლის პლასტიკა: ანულოპლასტიკა, კარედების პლასტიკა, ხელოვნური ქორდები,

 • მიტრალური
 • აორტალური
 • სამკარედიანი სარქველი

სარქვლის პროტეზირება:
ერთი ან ორი სარქვლის (მექანიკური, ბიოლოგიური) პროტეზირება.

კორონარული შუნტირება:
ხელოვნური სისხლის მიმოქცევის პირობებში ან - მომუშავე გულზე.
კორონარული შუნტირება შესაძლებელია იზოლირებულად ან სარქვლის პროტეზირებასთან (პლასტიკასთან) ერთად.

სხვა პროცედურები:

 • ანევრიზმის რეზექცია/პლიკაცია
 • პარკუჭთაშუა ძგიდის დეფექტის აღდგენა
 • აღმავალი აორტის პლასტიკა/პროტეზირება
 • აორტის რკალის პროტეზირება
 • გულის სიმსივნის (მიქსომა) ამოკვეთა
 • პერიკარდიოტომია
 • გულის სხვადასხვა ტრამვები

ბენტალის პროცედურა: აორტალური სარქვლის, აღმავალი აორტის და აორტის სარქვლის პროტეზირება.

იაკუბის პროცედურა: აღმავალი აორტის პროტეზირება.

გულის თანდაყოლილი პათოლოგიების ოპერაციები:

 • ბოტალის სადინარი
 • აორტის კოარქტაცია
 • წინაგულთაშუა ძგიდის დეფექტი
 • პარკუჭთაშუა ძგიდის დეფექტი

მინიინვაზიური ჩარევა - მინითორაკოტომია - ინოვაციური მეთოდიკა - პირველად საქართველოში, მხოლოდ ჩაფიძის ცენტრში!


2012 წლიდან ჩატარებულია 70-ზე მეტი ოპერაცია შემდეგი ქირურგიული ჩვენებების დროს

 • პროტეზირება და სარქვლის რეკონსტრუქცია-პლასტიკა (ცალკ-ცალკე ან ერთად) მიტრალურ და ტრიკუსპიდალურ სარქვლებზე
 • გულის სიმსივნეების ამოკვეთა წინაგულოვანი მდებარეობის დროს
 • თანდაყოლილი მანკის - წინაგულთაშორის ძგიდის დეფექტის პლასტიკა.

 მეთოდის უფრო დეტალური აღწერა [204,17 Kb]