რეზიდენტურა

 

 


აკად. გ.ჩაფიძის სახ. გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრი აცხადებს მიღებას სარეზიდენტო პროგრამაზე "კარდიოლოგია“.

აუცილებელი მოთხოვნები:

- ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო გამოცდების ჩაბარების შედეგად მინიჭებული სპეციალობის მაძიებლის დამადასტურებელი მოწმობა ან შესაბამისი ცნობა.

- კომპიუტერული საოფისე პროგრამების ცოდნა;

- რუსული და ინგლისური ენების ფლობა.


 რეზიდენტურის სააპლიკაციო ფორმის ელექტრონული ვერსია [20,28 Kb]  (დააჭირეთ ბმულს  შესავსები ფორმის  ჩამოსატვირთად).


საბუთების მიღება იწარმოებს 2019 წლის 15 იანვრის ჩათვლით

დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია ცენტრის ადამიანური რესურსების მართვისა და უწყვეტი განათლების დეპარტამენტში.

მისამართი: თბილისი, ნინო ჯავახიშვილის ქ. № 1, ტელ: 240 23 10.