ამბულატორიული პაციენტების სამედიცინო მომსახურების ხარისხით კმაყოფილების კვლევა (2018 წელი)

ამბულატორიული პაციენტების სამედიცინო მომსახურების ხარისხით კმაყოფილების კვლევა (2018 წელი)

პაციენტის კმაყოფილება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ხარისხის ინდიკატორია. წინამდებარე კვლევა ასახავს პაციენტთა კმაყოფილებას ამბულატორიული მომსახურებით, მის დამოკიდებულებას ამბულატორიული მომსახურეობის ისეთი ასპექტების მიმართ, როგორებიცაა: რეგისტრატურა, ლოდინი, მედპერსონალის დამოკიდებულება, ხელმისაწვდომობა ამბულატორიულ სერვისებზე, პაციენტის ხარჯები.
კვლევის მიზანს შეადგენდა პაციენტის შეხედულებების და მოსაზრებების გამოვლენა  ამბულატორიული მომსახურების ნაკლოვანებებისა და უპირატესობების შესახებ.
კვლევა ჩატარდა 15.01.2018-დან  20.05.2018-მდე.
კითხვარი შედგენილია საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით და მასში გამოყენებულია პაციენტის კმაყოფილების და მომსახურების ხარისხის შეფასების ყველა აუცილებელი კრიტერიუმი. 

იხილეთ კვლევის PDF ელექტრონული ვერსია PDF [355,91 Kb]  ხარისხის მართვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი

დაგვიმეგობრდით