ჩვენ მსოფლიოს წამყვან საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზაში SCOPUS

ჩვენ მსოფლიოს წამყვან საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზაში SCOPUS

აკად. გ. ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრი წარმოდგენილია მსოფლიოს წამყვან საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზაში SCOPUS.

"SCOPUS“ აერთიანებს მსოფლიოს უახლეს სამეცნიერო ლიტერატურას, სტატიებს, რეფერატებს, წიგნებს და ა.შ. ბაზა მოიცავს 5000-ზე მეტი გამომცემლის 21000 დასახელების სამეცნიერო ჟურნალს, ჯამში 69 მლნ ჩანაწერს 1788 წლიდან და 1.4 მილიარდ ციტირებულ რეფერენს 1970 წლიდან. ყველა ჟურნალი, რომელიც გაერთიანებულია "SCOPUS“-ის მონაცემთა ბაზაში ყოველწლიურად მოწმდება და განიხილება მაღალი ხარისხის სტანდარტების დაცვით. "SCOPUS“ იძლევა საშუალებას, რომ წყაროს ხარისხი ოთხი ტიპის საზომით შევაფასოთ. ესენია: h- ინდექსი, CiteScore, SJR და SNIP. ამ საზომი ინსტრუმენტების გამოყენებით მომხმარებელს საშუალება ეძლევა დადგინოს, გაანალიზოს და ვიზუალურად წარმოადგინოს კონკრეტული ავტორის/სტატიის ციტირების მაჩვენებელი. რადგან სამეცნიერო კვლევები თანდათან ხდება გლობალური, ინტერდისციპლინარული და კოლაბორაციული ხდება "SCOPUS“-ის ბაზა გვეხმარება მუდმივად ვაკონტროლოთ მსოფლიოში მიმდინარე კვლევების ტენდენცია მეცნიერების, ტექნოლოგიის, მედიცინის, ჰუმანიტარულ და სოციალურ დარგებში.


აკად. გ. ჩაფიძის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრი "SCOPUS“-ის ბაზაში წარმოდგენილია 27 ნაშრომით. სამეცნიერო პროდუქტიულობით იგი ერთ-ერთი მსხვილი კვლევითი ორგანიზაციაა როგორც საქართველოში, ასევე კავკასიის რეგიონში.  

წარმოგიდგენთ "SCOPUS“-ის საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზაში განთავსებულ ნაშრომებს ქრონოლოგიური რიგის მიხედვით:

 1. Goodman, S.G., Aylward, P.E., Szarek, M., Chumpuridze, V., (...), Steg, P.G., Schwartz, G.G. Effects of Alirocumab on Cardiovascular Events After Coronary Bypass Surgery. Journal of the American College of Cardiology 2019; 74(9): 1177-1186

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S073510971935853X?via%3Dihub

 1. Antignani, P.-L., Lazarashvili, Z., Monedero, J.L., (...), Tessari, L., Wikkeling, M. Diagnosis and treatment of pelvic congestion syndrome: UIP consensus document. International angiology: a journal of the International Union of Angiology, 2019; 38(4):265-283.

https://www.minervamedica.it/en/journals/international-angiology/article.php?cod=R34Y2019N04A0265

 1. Tengiz Verulava, Ana Lordkipanidze, Nino Besiashvili, Mirian Todria, Zviad Lobjanidze, Revaz Jorbenadze, Ekaterine Eliava. Obstacles in the Development of Nonprofit Hospitals in Georgia. Hospital Topics, 2019;97(2):39-45. DOI: https://doi.org/10.1080/00185868.2019.1571875.

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00185868.2019.1571875?journalCode=vhos20

 1. Tengiz Verulava, Mariam Jaiani, Ana Lordkipanidze, Revaz Jorbenadze, Beka Dangadze. Mothers’ knowledge and attitudes towards child immunization in Georgia. The Open Public Health Journal 2019; 12:232-237.

https://openpublichealthjournal.com/VOLUME/12/PAGE/232/

 1. Tengiz Verulava, Dali Beruashvili, Revaz Jorbenadze, Ekaterine Eliava. Evaluation of patient referrals to family physicians in Georgia. Family Medicine & Primary Care Review 2019; 21(2):180-183; DOI: https://doi.org/10.5114/fmpcr.2019.84555

https://www.termedia.pl/Evaluation-of-patient-referrals-to-family-physicians-in-Georgia,95,36426,0,1.html

 1. Tengiz Verulava, Tinatin Asatiani T, Beka Dangadze, Revaz Jorbenadze. The role of social workers in pediatric oncology. Archives of the Balkan Medical Union 2019;54(2):315-319. DOI: doi.org/10.31688/ABMU.2019.54.2.14.

https://umbalk.org/the-role-of-social-workers-in-pediatric-oncology/

 1. Tengiz Verulava, Mariam Mamulashvili, Iago Kachkachishvili, Revaz Jorbenadze. The Attitude of the Orthodox Parishioners towards Euthanasia: Evidence from Georgia. International Quarterly of Community Health Education, 2019; 39 (2): 101-107. DOI: https://doi.org/10.1177/0272684X18819963

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0272684X18819963?journalCode=qcha

 1. Tengiz Verulava Ana Grdzelishvili, Mariam Magaldadze, Ana Makharashvili, Gvantsa Chibukhaia, Revaz Jorbenadze, Beka Dangadze. Social problems of Alzheimer's patients and their family members. Home Health Care Management & Practice 2018; 30 (4):175-178. https://doi.org/10.1177/1084822318775703

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1084822318775703?journalCode=hhcb

 1. Tatishvili, S., Sinitsa, M., Jorbenadze, R., Kavtaradze, G., Gordeladze, D. Gender Specific Differences in Reporting Depressive Symptoms Among Patients Hospitalized With Acute Coronary Syndrome. Georgian medical news, 2018; (280-281): 80-84.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30204100

 1. Tengiz Verulava, Lana Khuchua, Iago Kachkachishvili, Revaz Jorbenadze. Knowledge of Sexually Transmitted Infections Among Homeless People in a Municipal Shelter. International Quarterly of Community Health Education, 2018; 38(4): 245-249. https://doi.org/10.1177/0272684X18781793.

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0272684X18781793?journalCode=qcha

 1. Tengiz Verulava, Revaz Jorbenadze, Beka Dangadze. The Role of Non-Profit Organizations in Healthcare System: World Practice and Georgia. Georgian Medical News. 2018; 278(1):178-182.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29461249

 1. Tengiz Verulava, Revaz Jorbenadze, Beka Dagadze, Ekaterine Eliava. Access to Ambulatory Medicines for the Elderly in Georgia. Home Health Care Management & Practice, 2018; 31(2): 107-112. https://doi.org/10.1177/1084822318806316.

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1084822318806316?journalCode=hhcb

 1. Tengiz Verulava, Beka Dangadze. Health Capital and Economic Growth: Evidence from Georgia. The Open Public Health Journal. 2018; 11:401-406. 10.2174/1874944501811010401.

https://openpublichealthjournal.com/VOLUME/11/PAGE/401/

 1. Tengiz Verulava, Revaz Jorbenadze. Medical Tourism in Georgia: Current Barriers and Recommendations. Malaysian Journal of Public Health Medicine, 2018;18 (1):81-87.

http://www.mjphm.org.my/mjphm/journals/2018%20-%20Volume%2018%20(1)/MEDICAL%20TOURISM%20IN%20GEORGIA%20CURRENT%20BURRIERS%20AND%20RECOMMENDATIONS.pdf

 1. Tengiz Verulava, Iago Kachkachishvili, Salome Abulashvili, Mari Chkhaidze, Mariam Khuroshvili, Liza Kiknadze, Revaz Jorbenadze. Students' Awareness, Knowledge, and Behavior Regarding HIV/AIDS. Gazi Medical Journal, 2018; 29 (2): 215-218. doi:http://dx.doi.org/10.12996/gmj.2018.59

http://medicaljournal.gazi.edu.tr/index.php/GMJ/article/view/1675

 1. Tengiz Verulava, Revaz Jorbenadze, Leila Karimi, Beka Dangadze, Temur Barkalaia. Evaluation of Patient Satisfaction with Cardiology Services. The Open Public Health Journal. 2018; 11 (1). 201-208. 10.2174/1874944501811010201

https://openpublichealthjournal.com/VOLUME/11/PAGE/201/

 1. Tengiz Verulava, Nana Jincharadze, Revaz Jorbenadze. Role of Primary Health Care in Re-hospitalization of Patients with Heart Failure. Georgian Medical News, 2017; 264 (3): 135-139.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28480866

 1. Tengiz Verulava, Tamar Maglakelidze, Revaz Jorbenadze. Hospitalization Timeliness of Patients with Myocardial Infarction. Eastern Journal of Medicine, 2017; 22 (3): 103-109. DOI: 10.5505/ejm.2017.36854.

https://www.journalagent.com/ejm/pdfs/EJM-36854-ORIGINAL_ARTICLE-VERULAVA.pdf

 1. Tengiz Verulava, Tamar Maglakelidze. Health Financing Policy in the South Caucasus: Georgia, Armenia, Azerbaijan. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 2017; 11 (2): 143-150.

http://science.org.ge/newsite/bnas/t11-n2/23_Verulava.pdf

 1. Tengiz Verulava, Revaz Jorbenadze, Temur Barkalaia. Introduction of universal health program in Georgia: Problems and Perspectives. Georgian Medical News, 2017; 262 (1): 116-120.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28252441

 1. Tengiz Verulava, Revaz Jorbenadze, Beka Dangadze, Leila Karimi. Nurses’ Work Environment Characteristics and Job Satisfaction: Evidence from Georgia. Gazi Medical Journal, 2018; 29 (1): 1-5.

http://medicaljournal.gazi.edu.tr/index.php/GMJ/article/view/1452

 1. Lazarashvili, Z., Antignani, P.L., Monedero, J.L., Ezpeleta, S.Z. Pelvic congestion syndrome: How to correctly manage it today. Acta Phlebologica,           2016; 17(1): 23-26.

https://www.minervamedica.it/en/journals/acta-phlebologica/article.php?cod=R43Y2016N01A0023

 1. Lazarashvili, Z., Antignani, P.L., Leal Monedero, J. Pelvic congestion syndrome: Prevalence and quality of life. Phlebolymphology, 2016; 23(3): 123-126.

https://www.phlebolymphology.org/pelvic-congestion-syndrome-prevalence-quality-life/

 1. Taskin, O., Sahin, L., Gavrilov, S.G., Lazarashvili, Z. Medical treatment of pelvic congestion syndrome. Phlebolymphology. 2016; 23(3): 146-153.

https://www.phlebolymphology.org/wp-content/uploads/2016/12/Phlebolymphology90.pdf

 1. Isakov, V., Koloda, D., Tikhonova, N., Kikalishvili, T., Krasavina, E., Lekishvili, K., Malaya, I., Ryska, M., Samsonov, M., Tolkacheva, V. Pharmacokinetics of the new hepatitis C virus NS3 protease inhibitor narlaprevir following single-dose use with or without ritonavir in patients with liver cirrhosis. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 2016; 60(12): 7035-7042. https://aac.asm.org/content/60/12/7098

https://aac.asm.org/content/60/12/7098

 1. T., Gogiashvili, L., Tsagareli, Z., Bakhutashvili, Z., Kavtaradze, T. Saladze. HISTOLOGICAL AND IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDIES OF ATHEROSCLEROTIC AND SENILE CALCIFIC AORTIC VALVE STENOSIS. Georgian medical news. 2015; (244-245): 94-99

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26177142

 1. Basiladze, L., Prangishvili, A., Chapidze, G., Pirvelashvili, E., Bakhutashvili, Z. Coronary artery bypass grafting in patients with low ejection fraction. Georgian medical news, 2009; (176): 17-21

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16159844


თენგიზ ვერულავა
მედიცინის დოქტორი, პროფესორი, აკად. გ. ჩაფიძის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრის მეცნიერებისა და უწყვეტი განათლების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

დაგვიმეგობრდით